Ve školním roce 2018/2019 kroužek gymnastiky z časových důvodů vedoucí kroužku není.